"Nie można przyrody zwyciężyć inaczej niż przez to, że się jej słucha."

                                                                             ~Francis Bacon~